Job & Travel

 

Hledám práci


Hledáte zaměstnání nebo si jen chcete ověřit, jaká volná místa se aktuálně nabízí na pracovním trhu? Nebojte se obrátit na personální agenturu.

Uchazečům o zaměstnání nabízíme:
  • možnost bezplatné registrace do interní databáze (zdarma Vás budeme informovat o novinkách na trhu práce a aktuálně obsazovaných pracovních pozicích odpovídajících Vašemu profilu)
  • bezplatné poradenství v oblasti pracovního uplatnění, kariérního rozvoje a růstuPráce v ČR

V případě, že pro Vás najdeme odpovídající pracovní pozici, existují dva způsoby spolupráce uchazeče o zaměstnání a personální agentury:

  • agenturní zaměstnávání
  • doporučení uchazeče o zaměstnání koncovému zaměstnavateli

Agenturní zaměstnávání

V případě "agenturního zaměstnávání" se stáváte zaměstnancem personální agentury. Ta Vás následně dočasně přidělí k výkonu práce ke koncovému klientovi (firmě).

V tomto případě máte ze zákona nárok na srovnatelné pracovní a mzdové podmínky s kmenovým zaměstnancem koncového klienta, který vykonává nebo by vykonával tutéž pozici jako Vy a měl k jejímu výkonu shodnou kvalifikaci. Proto nemusíte mít ze spolupráce s personální agenturou obavy. Solidní agentuře za zprostředkování zaměstnání nic neplatíte, ani ze mzdy Vám žádné poplatky nestrhává. Za služby personální agentury platí vždy pouze koncový klient (firma), kde práci vykonáváte.

Personální agentura stejně jako každý jiný zaměstnavatel za své zaměstnance odvádí sociální a zdravotní pojištění, proto se Vám i pracovní poměr s agenturou započítává do důchodu.

Doporučení uchazeče o zaměstnání koncovému zaměstnavateli

V případě "doporučení uchazeče o zaměstnání koncovému zaměstnavateli" se stáváte zaměstnancem koncového klienta (firmy).

Naši zaměstnanci posoudí ve spolupráci s Vámi Vaše schopnosti, znalosti a dovednosti vzhledem k aktuálně obsazovaným pracovním pozicím. Doporučí Vám volné pozice, které odpovídají Vašemu profilu. V případě Vašeho zájmu o některou z představených pozic a projevení zájmu o případnou spolupráci s Vámi také ze strany koncového klienta (firmy) dochází k osobnímu pohovoru přímo u klienta. Poté vše záleží jen a jen na Vás. Pokud dokážete klienta oslovit a zaujmout, zaměstná Vás přímo do svého kmenového stavu. Za zprostředkování zaměstnání personální agentuře nic neplatíte. Za naše služby vždy platí pouze koncový klient (firma).


Práce v zahraniční

V případě, že pro Vás najdeme odpovídající pracovní pozici v zahraničí, nabízíme aktuálně pouze jediný způsob spolupráce uchazeče o zaměstnání a naší personální agentury:

  • doporučení uchazeče o zaměstnání koncovému zaměstnavateli
Doporučení uchazeče o zaměstnání koncovému zaměstnavateli

V případě "doporučení uchazeče o zaměstnání koncovému zaměstnavateli" se stáváte zaměstnancem koncového klienta (firmy).

Naši zaměstnanci posoudí ve spolupráci s Vámi Vaše schopnosti, znalosti a dovednosti vzhledem k aktuálně obsazovaným pracovním pozicím. Doporučí Vám volné pozice, které odpovídají Vašemu profilu. V případě Vašeho zájmu o některou z představených pozic a projevení zájmu o případnou spolupráci s Vámi také ze strany koncového klienta (firmy) dochází k osobnímu pohovoru přímo u klienta. Poté vše záleží jen a jen na Vás. Pokud dokážete klienta oslovit a zaujmout, zaměstná Vás přímo do svého kmenového stavu. Za zprostředkování zaměstnání personální agentuře nic neplatíte. Za naše služby vždy platí pouze koncový klient (firma).